Materiały: Scenariusze zajęć

"Dzieci z różnych stron świata"

INTELIGENCJA INTERPERSONALNA1. Prowadząca : Anna Talewska
2. Data : 02. 12. 2014 r.
3. Grupa: 4 - latki
4. Temat : „Dzieci świata”.
5. Cele ogólne :
-zapoznanie dzieci nazwami i wyglądem ich rówieśników z różnych stron świata
- wzbogacanie słownika czynnego dzieci.
6. Cele operacyjne :
- potrafi nazwać mieszkańców innych państw
- uważnie słucha wierszy i opowiadań;
-osłuchuje się z pojęciami: Ameryka Północna, Indianin, Afryka, Murzyn, Azja, Japonka, Grenlandia, Eskimos
- potrafi bawić się z całą grupą
-poprawnie wykonuje działania matematyczne w zakresie 5.
7. Metody : czynne, słowne, oglądowe
8. Formy : z całą grupą, indywidualna
9. Środki dydaktyczne : ilustracje przedstawiające mieszkańców Ameryki Północnej, Afryki, Japonii, Grenlandii, wierszyki związane z ilustracjami, płyta z piosenkami dla dzieci, opowieść ruchowa z elementami ortofonicznymi „Polowanie na bizony”, kartki z narysowanymi rybkami, liczmany, kolorowe kartki.
10. Przebieg zajęcia :
I. Wprowadzenie do tematu zajęć swobodną rozmową na temat świata w którym żyjemy, czy chcielibyśmy aby wszyscy byli tacy sami, co nam daje nasz różnorodność.
II. Zaproszenie dzieci do wspólnej podróży dookoła świata. Dzieci ustawiają się w „pociąg”. W rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka” maszerują po sali. Kiedy muzyka przestaje grać oznacza to, że dojechali do stacji. Na każdej z nich, poznają jej mieszkańca i wykonują odpowiednie zadania.

a) STACJA I
AMERYKA PÓŁNOCNA – INDIANIN (Ryczący Bawół)

Zadanie dla dzieci: Opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi.

b) STACJA II
GRENLANDIA – ESKIMOSEK ODARPI

Zadanie dla dzieci: dzieci dobierają tyle liczmanów ile śledzi zjadł Eskimos (śledzie narysowane na indywidualnych kartkach dla dzieci.

c) Stacja III
AFRYKA – MURZYNEK BAMBO

Zadanie dla dzieci: odtańczyć murzyński taniec do piosenki „Dżungla”

d) Stacja IV AZJA – JAPONIA (Kiem-an-fu)

III. Zadanie dla dzieci- złożyć kartkę, tworząc z niej wachlarz.

IV. Rozmowa podsumowująca, jakie kraje dzieci odwiedziły i kogo tam spotkały. Utrwalanie nazw.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.