Materiały: Scenariusze zajęć

Kwiaty pod śniegiem-przebiśnieg

Kwiaty pod śniegiem-przebiśnieg

Opracowała Agnieszka Szymańska
Scenariusz zajęć dla otwartych dla rodziców dla grupy 3-latków

Temat: Kwiaty pod śniegiem - przebiśnieg (praca plastyczna wykonana za pomocą farby i plasteliny)
Temat kompleksowy : Wiosna tuż, tuż.
Cele dydaktyczne (ogólne)
- zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów : , śnieżyczka - przebiśnieg , krokus.
-aktywizowanie mowy i logicznego myślenia dziecka
- doskonalenie sprawności manualnej poprzez zgniatanie , wałkowanie, przyklejanie, malowanie.
- utrwalenie kolorów : zielony, biały
- wdrożenie do rozumienia ochrony wiosennych kwiatów
- wzmacnianie więzi emocjonalnej w relacjach :

dziecko rodzic

nauczyciel

Cele operacyjne :
- dziecko zna, nazywa pierwsze wiosenne kwiaty
- dziecko prawidłowo wykonuje czynności związane z etapami pracy plastycznej
- dziecko prawidłowo wykonuje czynności związane z poruszaniem się w czasie zabaw ruchowych
- potrafi przeliczać w zakresie 3
-rozumie lub rozumie częściowo pojęcie ,,pod ochroną"
- dziecko wie czego potrzebują kwiaty by rosnąć
Rodzaje aktywności dzieci:
słowna, ruchowa, muzyczna, plastyczna, matematyczna.
Pomoce dydaktyczna: rekwizyt - pluszowe słoneczko, ilustracje przedstawiające wiosenne kwiaty: przebiśnieg, krokus .
Zagadka o przebiśniegu, wiersz Doroty Gellner pt . ,,Śnieżyczka", nagrania CD : utwór instrumentalny z głosami przyrody (żaby, bocian, wróbelki), piosenka pt. ,,uciekaj zimo", plastelina : dwa kolory - zielony i biały, biała farba, karty pracy, zestaw naklejek humorków dla każdego rodzica.

Przebieg zajęcia
1. Powitanie - zabawa integracyjna przy muzyce
2. Wprowadzenie do tematu zajęć - pogadanka przy ilustracji pierwszych wiosennych kwiatów

zagadka o przebiśniegu, krokusie

jeszcze wszystko uśpione , jeszcze nic nie rośnie,
a on śnieg przebija i mówi nam o wiośnie .

Kielichy żółte i fioletowe spod śniegu wyrosły.

Wiersz Śnieżyczka
Śnieżyczka - przebiśnieg
Zimna się nie boi
Przez śnieg się przebija
i odważnie stoi
i woła wychodzcie !
do innych śnieżyczek.
i już jest ich tyle,
że nikt nie zliczy!

3. Zabawa ruchowa : pt. ,,Kwiaty i słońce''
wykorzystanie rekwizytu pluszowe słoneczko
4. Pokaz wykonania pracy
Przedstawienie i objaśnienie kolejnych etapów działania dzieci:
-zielone wałeczki z plasteliny przyklejamy w miejsca łodyg i listka
-białe kulki plasteliny w miejsce płatków kwiatka
-biała farbą malujemy na dole obrazka śnieg
5.Indywidualna praca przy stolikach z kartą pracy pt. ,,Przebiśnieg''
- Przeliczanie kwiatów
-Prezentacja prac (sukcesywnie)
6. Zabawa na zakończenie przy piosence pt. ,,Uciekaj zimo"
- Uświadomienie dzieciom zachowania prezentującego ochronę przebiśniegów
- zachęcanie do wyjść plenerowych w celu oglądu pierwszych wiosennych kwiatów
Zaproszenie wszystkich rodziców do zabawy.
7. Ewaluacja - ocena przez rodziców udziału w zajęciu własnego dziecka.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.