Materiały: Scenariusze zajęć

SCENARIUSZ 3 DNIOWYCH SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH W GRUPIE DZIECI 3-LETNICH

SCENARIUSZ 3 DNIOWYCH SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH W GRUPIE DZIECI 3-LETNICH

Data: 01.09.2010 r.
Temat: Poznajmy się
Cele:
• eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej,
• pokonywanie nieśmiałości i poczucia niepewności,
• nawiązanie kontaktu z dziećmi – poznanie ich imion,
• swobodne rozmowy z rodzicami.

Cele operacyjne:
• korzysta z kącików tematycznych i zabawek,
• podejmuje pierwsze próby zabawy w grupie.

Pomoce: zawieszki na szyję z imionami dzieci, miś pluszowy, płyta „Pląsy z długą brodą”
cz. 3, utwór 12
Przebieg spotkania:
1. Przywitanie dzieci i rodziców.
2. Zaproszenie do utworzenia koła – rodzice stoją za dziećmi, następnie siadają w kole.
3. Przedstawienie dzieciom misia Stasia.
Wykorzystanie wiersza „Miś”:
Oto Miś, mały Miś,
do przedszkola przyszedł dziś
Tutaj Misia głowa, a tu rączki dwie,
jedna noga, druga noga, każdy o tym wie.
Zabawa edukacyjna Mam na imię - Rozdanie dzieciom zawieszek z imionami podczas, gdy będą wypowiadały swoje imię lub opiekun przedstawi dziecko mówiąc: to jest Hania, Hania lubi….

4. Zabawa z rodzicami przy piosence „Dwa malutkie misie”.
5. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Ustalenie zasad korzystania z zabawek.
6. Wspólne sprzątanie zabawek – zachęcanie dzieci do odkładania zabawek
na wyznaczone miejsce. Próba pozostawienia dzieci pod opieką personelu przedszkola
7. Zabawa w ogrodzie przedszkolnym.
8. Pożegnanie dzieci i rodziców.


Data: 02.09.2010 r.
Temat: Chodzę do przedszkola
Cele ogólne:
• uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi dziećmi,
• przezwyciężanie strachu przed nowym otoczeniem,
• przybliżanie rodzicom codziennej pracy z dzieckiem,
• utrwalenie imion dzieci.

Cele operacyjne:
• podejmuje próby samodzielnego odnajdywania znaczków indywidualnych,
• podejmuje działanie na prośbę nauczyciela,
• zgłasza potrzeby fizjologiczne i samodzielnie korzysta z toalety.

Pomoce: zawieszki na szyję z imionami dzieci, miś pluszowy, leżak

Przebieg spotkania:
1. Przywitanie dzieci i rodziców.
2. Zaproszenie do utworzenia koła – rodzice stoją za dziećmi, następnie siadają w kole.
3. Rozmowa na temat leżakowania – w kole miś leży na leżaku, nauczyciel opowiada
o odpoczynku dzieci w przedszkolu – LULILANKACH. Dzieci mogą obejrzeć leżak, położyć się, zadawać pytania.
4. Zabawa „Stary niedźwiedź”.
5. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Przypomnienie zasad korzystania
z zabawek. Próba pozostawienia dzieci pod opieką personelu przedszkola.
6. Wspólne sprzątanie zabawek.
7. Zabawa w ogrodzie przedszkolnym.
8. Pożegnanie dzieci i rodziców.


Data: 03.09.2010 r.
Temat: Poznaję moje przedszkole
Cele ogólne:
• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w budynku przedszkolnym,
• przezwyciężanie strachu przed nowym otoczeniem,
• stwarzanie okazji do integracji rodziny z przedszkolem.

Cele operacyjne:
• korzysta z różnych pomieszczeń przedszkola: sali zabaw, sali gimnastycznej, łazienki, zapoznaje się z ich przestrzenią, zna ich funkcję,
• reaguje na zaproszenie nauczycielki do zabawy,
• odkłada zabawki na wyznaczone miejsce.


Pomoce: zawieszki na szyję z imionami dzieci, chusta animacyjna

Przebieg spotkania:
1. Przywitanie dzieci i rodziców.
2. Zaproszenie do utworzenia koła – rodzice stoją za dziećmi, następnie siadają w kole.
3. Rozmowa na temat sali gimnastycznej, odbywających się tam zajęć i zabaw.
4. Zabawy z chustą animacyjną na sali gimnastycznej:
Chodzenie po morzu – dziecko samo lub z rodzicem wchodzi na chustę, a pozostali falują chustą,
Chowany pod chustą – dzieci zamykają oczy, jedno z dzieci chowa się pod chustą, zadaniem jest odgadnięcie, kto jest pod chustą,
Opadająca chmura – rodzica przejmują chustę, a dzieci siedzą pod nią. Rodzice unoszą chustę i powoli opuszczają na dzieci, zadaniem dzieci jest dmuchanie na opadającą chustę.
5. Zabawy dowolne w sali zabaw. Próba pozostawienia dzieci pod opieką personelu przedszkola.
6. Wspólne porządkowanie zabawek.
7. Zabawa w ogrodzie przedszkolnym.
8. Pożegnanie dzieci i rodziców.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.