Advertisement

Materiały: Scenariusze zajęć

Teatrzyk kukiełkowy wg utworu H. Zdzitowieckiej

Teatrzyk kukiełkowy wg utworu H. Zdzitowieckiej "Kosmatek szuka mieszkania"

TEMAT: Jesienne zwyczaje zwierząt – teatrzyk kukiełkowy wg. Utworu H. Zdzitowieckiej „Kosmatek szuka mieszkania”

Cel główny:

• Słuchanie krótkiego utworu literackiego ilustrowanego kukiełkami - ćwiczenie uwagi przez dłuższy okres czasu.
• Poznawanie języka literackiego, poszerzanie wiedzy, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia
• Kształcenie mowy komunikatywnej poprzez pełnozdaniowe wypowiedzi dzieci
• Zdobywanie umiejętności analizowania treści utworu
• Wzbogacanie słownika dzieci o nowe zwroty, pojęcia i wyrażenia
• Ukazanie piękna literatury dla dzieci i właściwego jej odbioru.

Cele operacyjne; dziecko:

• wdraża się do właściwego odbioru utworu literackiego,
• swobodnie wypowiada się na temat wysłuchanego i obejrzanego teatrzyku
• podejmuje próbę inscenizowania utworu własnymi słowami
• poznaje pozawerbalne sposoby komunikowania się między ludźmi (mimika, gest),

Forma:
praca z całą grupą

Metody: wg M. Kwiatkowskiej
• czynne: działalność twórcze dzieci w dziedzinie werbalnej, ruchowej
• słowne: polecenia, objaśnienia, rozmowa z dziećmi, przedstawienie teatrzyku w formie dialogu
• oglądowe: oglądanie teatrzyku, pokaz ilustracji, strojów i rekwiztyów

Środki dydaktyczne:
kukiełki do teatrzyku ( Kosmatek, wiewiórka, jeż, miś) wystrój sceny teatralnej, akcesoria do dialogów, kostka dydaktyczna z obrazkami z opowiadania pasek szarego papieru dla każdego dziecka , dużo jednakowych klocków lub materiału przyrodniczego np.: kasztany .żołędzie

Przebieg zajęcia:

1. Dzieci siedzą na krzesełkach, w półkolu przed teatrzykiem.
Słuchanie i oglądanie teatrzyku kukiełkowego pt.” Kosmatek szuka mieszkania”, wg. Utworu H. Zdzitowieckiej przedstawionego przez nauczycielkę.

2. Rozmowa na temat treści:

• Kto występował w teatrzyk?
• Kim był Kosmatek i dlaczego poszedł do lasu.?
• Jak wyglądało spotkanie Kosmatka z jeżem?
• Dlaczego miś nie mógł przyjąć Kosmatka do swojego mieszkania?
• Kto mógł przezimować Kosmatka i dlaczego?
• Dlaczego w lesie należy zachować ciszę i porządek?

3. Zabawa „ Niedźwiedzie z gawry”. Dzieci są niedźwiedziami i siadają w siadzie klęcznym z głową zbliżona do kolan w rozłożonych w sali obręczach – „gawrach”. Na hasło prowadzącego: Niedźwiedzie z gawry wychodzą ze swoich legowisk domków i poruszają się między nimi na czworakach.
Zabawa „Stary niedźwiedź mocno śpi”

4. Próba prowadzenia dialogu pomiędzy dziećmi przejmującymi role wybranych bohaterów z teatrzyku w formie ekspresji słowno – ruchowej z wykorzystaniem odpowiednich akcesorii i strojów.

5. Zabawa w teatr- inscenizowanie utworu własnymi słowami przez dzieci z wykorzystaniem kukiełek. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa.

6. Zabawa dydaktyczna z użyciem kostki obrazkowej:

- dzieci siedzą przed nauczycielką, przed każdym dzieckiem leży długi pasek z szarego papieru i kilka klcków.
- wybrane dziecko rzuca kostką i wszystkie dzieci określają jednym słowem co „wypadło”(na kostce są rysunki związane z opowiadaniem „Kosmatek szuka mieszkania” np.: las, niedźwiedź …)
- wszystkie dzieci w myślach próbują ułożyć zdanie z podanym słowem, a wybrane przez nauczyciela wypowiada je głośno. Wszyscy wspólnie przeliczają ile jest wyrazów w zdaniu i na swoim pasku papiery układają tyle klocków ile jest wyrazów w zdaniu.
- zabawę można powtórzyć 2 – 3 razy

Jolanta Kułaga

Grupy wiekowe
Tematyka
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.