Materiały: Scenariusze zajęć

Temat: Bezpiecznie na drodze.

Temat: Bezpiecznie na drodze.

Scenariusz zajęć przeprowadzony w grupie dzieci
4 - letnich

Cele operacyjne:
- Dziecko potrafi wymienić środki transportu,
- pokazuje właściwą kolejność zdarzeń,
- zna kolejność kolorów sygnalizacji świetlnej,
- rozumie konieczność zachowania bezpieczeństwa na drodze,
- posługuje się gestem w zabawach ruchowo – naśladowczych,
- współpracuje w grupie,
- wyciąga samodzielne wnioski.
Metody:
- czynna - zadań stawianych dziecku,
- słowna- objaśnienia, metody żywego słowa,
- oglądowa – obserwacji i pokazu.
Formy: zbiorowa, grupowa.
Środki dydaktyczne: ilustracje, płyta CD z muzyką, kolorowanki, plansze dydaktyczne: powietrza, lądu i morza, obrazek sygnalizacji świetlnej, obręcze, obrazki środków transportu.

Przebieg zajęć
I część wstępna:
1.Wysłuchanie piosenki „Dzieci i światła” wprowadzenie do tematu o ruchu drogowym.

II część główna:
2. Historyjka obrazkowa „ Niebezpieczna zabawa na ulicy”. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, co się wydarzyło (z pomocą nauczyciela) i wymyślić tytuł historyjki. Może również użyć swojej wyobraźni, by wymyślić to, czego historyjka nie pokazuje: co mogło się dziać wcześniej i co stało się potem. Wspólne wyciągniecie wniosków z przedstawionej sytuacji.
3. Środki transportu – plakaty – nauczyciel przedstawia dzieciom plakaty nieba, drogi i morza. Dzieli dzieci na 3 grupy a następnie każdej daje planszę. W koszyczkach na środku dywanu znajdują się obrazki środków transportu. Nauczyciel prosi dzieci o pomoc, gdyż z nie wiadomego powodu obrazki pomieszały się i trzeba je odpowiednio posegregować i umieścić na plakacie. Dzieci
w grupach wykonują zadanie, następnie przyklejają obrazki na plakat. Prezentujemy i omawiamy prace.
4. Zabawa ruchowa „sygnalizator świetlny” – dzieci dobierają się w pary, każda dostaje plastikową obręcz spełniającą zadanie kierownicy. Para ustawiona jest jedna za drugą, pierwsze dziecko
w parze jest kierowcą drugie zaś pasażerem poruszają się w dowolny sposób po sali. Nauczyciel posiada dwa znaki oznaczające sygnalizację świetlną jedną w kolorze czerwonym drugą zielonym. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze zorientowanie się na czerwonym świetle i zatrzymanie „pojazdu”. Po kilku zatrzymaniach zmiana miejsc.
5. Jedziemy do ZOO – rozmowa na temat wycieczki do zoo, czym pojedziemy na wycieczkę? Przedstawienie obrazków do kolorowania. Nazywamy
i omawiamy zwierzęta egzotyczne. Kolorujemy zgodnie z rzeczywistym wyglądem. ( Emblematy wycięte przez nauczyciela będą wykorzystane do teatrzyku sylwetowego na następne zajęcia)
6. Zabawa konstrukcyjna- budujemy miasto
z dostępnych klocków .

III zakończenie
7. Wspólne śpiewanie piosenki „Dzieci i światła”, podziękowanie dzieciom za aktywny udział rozdanie naklejek nagradzających.
Grupy wiekowe
wpis edytowano 2014-06-15, 18:03
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.