Advertisement

Materiały: Scenariusze zajęć

Temat: „Mamy rady na odpady - Ekostworek .

Temat: „Mamy rady na odpady - Ekostworek .

Ekologiczny świat
Scenariusz zajęcia z zakresu ochrony środowiska dla dzieci 5/6 letnich
Cel główny:
Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych
Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni
Cele operacyjne:
• Dziecko rozumie pojęcia: ekologia, recykling, surowce wtórne, segregacja śmieci
• Wypowiada się na określony temat
• Potrafi powiedzieć jakie szkody wyrządzają w przyrodzie źle składowane śmieci
• Podejmuje działalność plastyczną i techniczną wg. określonych wskazówek
Metody:
• Słowna - rozmowa wypowiedzi dzieci,
• Oglądowa - ilustracje, obserwacja przedmiotów
• praktycznego działania – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dzieciom
Formy pracy:
• grupowa
Pomoce dydaktyczne: opowiadanie A . Mikita „Bajki w zielonych sukienkach” rozdział „Kłopoty w Mieście Niepotrzebnych Opakowań”, torby papierowe, kolorowy papier, gazety, klej, magnetofon, pudełka kartonowe po produktach, waciki, papierki po cukierkach, butelki plastikowe, krepina ,włóczka…itp. rzeczy
Przebieg zajęcia:
1. Dzieci siedzą na krzesełkach, półkolem i słuchają czytanego przez nauczyciela opowiadania A. Mikity „Kłopoty w Mieście Niepotrzebnych Opakowań ”.
2.Nauczycielka wspólnie z dziećmi omawia treść opowiadania. Przykładowe pytania.
• O jakim mieście jest mowa w tym opowiadaniu.
• Kto mieszkał w tym mieście.
• O czym marzyło Malutkie Pudełko Po Herbacie Malinowej.
• Kto pojawił się w Mieście Niepotrzebnych Opakowań.
• Co miał w plecaku Mały Pomysłowy Chłopiec i do czego użył te przybory.
• Co zrobił chłopiec z niepotrzebnych opakowań .
3.Rozmowa na temat sposobu dalszego wykorzystania opakowań. Dzieci podają własne pomysły, co można zrobić z niepotrzebnymi opakowaniami.
5. Nauczycielka wnosi do sali duże tekturowe pudło w którym jest: kolorowy papier, gazety, pudełka kartonowe różnej wielkości butelki plastikowe, krepina ,włóczka. Dzieci podają przykłady co można zrobić z tych rzeczy odnosząc się do wcześniej wysłuchanego opowiadania. Wykonują pracę przestrzenną według własnego pomysłu. Tułów Ekostworka wykonują z pudełek kartonowych, a ręce z plastikowych butelek. Naklejają włosy ze skręconej gazety i z krepiny, oczy z guzików. Ozdabiają Ekostworka kolorowym papierem.
Po zakończeniu pracy ustawiają Ekostworka w galerii prac plastycznych.

Jolanta Kułaga
Grupy wiekowe
Tematyka
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.