Materiały: Scenariusze zajęć

Temat : Poznajemy zawody – fryzjer.

Temat : Poznajemy zawody – fryzjer.

Scenariusz zajęć przeprowadzony w grupie dzieci 4-letnich

Cele operacyjne:
-Dziecko wie na czym polega zawód fryzjera,
- potrafi wymienić narzędzia którymi się posługuje fryzjer,
-rozpoznaje dźwięki z salonu fryzjerskiego,
- posługuje się gestem w zabawach ruchowo - naśladowczych,
- wypowiada się całym zdaniem,
- rozumie pojęcie pary,
- wyciąga wnioski z prezentowanego doświadczenia.
Metody:
- czynna - zadań stawianych dziecku,
- słowna- objaśnienia, metody żywego słowa,
- oglądowa – obserwacji i pokazu.
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: narzędzia fryzjerski, muzyka CD z odgłosami sprzętów fryzjerskich, płyta
z muzyką klasyczną, suszarka do włosów, piłeczka ping – pongowa, ozdoby do włosów, kartki, farby.

Przebieg zajęć

I część wstępna:
1.Nauczyciel odczytuje zagadkę dotyczącą zawodu fryzjera – nauczyciel rozmawia z dziećmi np. kto był u fryzjera, czy lubią chodzić do fryzjera.
II część główna:
2.Czego potrzebuje fryzjer? przedstawienie przedmiotów, rozmowa o zakładzie fryzjerskim.
3.Zabawa „Zgadnij, czego brakuje?" (suszarka, grzebień, wałek do włosów, nożyczki, szampon, szczotka, ręcznik). Nauczyciel prosi aby dzieci zapamiętały przedmioty, które znajdują się na dywanie następnie wyznacza dziecko, którego zadaniem będzie ukrycie jednego z nich. Dzieci zamykają oczy następnie otwierają i brakuje jednego narzędzia, dzieci zgadują brakujący przedmiot itd.
4.Wycieczka do fryzjera – zorganizowanie wycieczki do pobliskiego zakładu fryzjerskiego.
5.„Co to za odgłosy?” – ćwiczenia słuchowe. Rozpoznawanie odgłosów i określanie czynności, które wykonuje fryzjer: mycie głowy, obcinanie włosów nożyczkami i elektryczną maszynką, suszenia.
6.Zabawa naśladowcza „Fryzjer”. Część dzieci siada na krzesła i odgrywa rolę klientów salonu fryzjerskiego, a pozostali uczestnicy są fryzjerami. Na hasło:
- mycie – myją głowy,
- ręcznik – wycierają głowę,
- strzyżenie – udają obcinanie włosów,
- czesanie – czeszą klienta,
- suszenie – suszą włosy,
- lustro – pokazują lusterko,
- pożegnanie – podają sobie ręce,
- marsz – fryzjer sprząta, a klient chodzi między krzesłami.
Po wykonaniu zadania następuje zamiana miejsc, pamiętamy o używaniu zwrotów grzecznościowych.
7. „U fryzjera” – ćwiczenia ortofoniczne
Fryzjer: myje włosy – szszsz, szszsz, szszsz;
obcina włosy nożyczkami – ciach, ciach, ciach;
strzyże włosy maszynką – wrr, wrr, wrr;
suszy włosy suszarką – szu, szu, szu.
8. Doświadczenie – nauczyciel włącza suszarkę do włosów, następnie wkłada piłeczkę ping –pongową
w strumień powietrza suszarki. Piłeczka unosi się, nie spada nauczyciel zadaje pytanie np. Czy to magia? Piłeczka unosi się i nie spada? Nauczyciel daje dzieciom czas do namysłu, wspólnie szukamy odpowiedzi dotyczącej zjawiska.
9. Spinki, gumki, pędzelki - rozsypujemy na dywanie wiele przedmiotów z każdego rodzaju po 2 sztuki. Następnie proponujemy dzieciom zabawę
w odszukiwanie dwóch takich samych elementów np. spinek - utrwalamy pojęcie pary.
III zakończenie
10. Praca plastyczna malowanie farbami „tańczące pędzelki” – malowanie farbami plakatowymi w rytm muzyki klasycznej – wystawa w galerii prac.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.