Materiały: Scenariusze zajęć

Utrwalenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania i oszczędzania

Utrwalenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania i oszczędzania

autor scenariusza:
JOLANTA BIENIEK
Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach

Scenariusz zajęć dla dzieci 5, 6–letnich
Grupa: 5-, 6-ciolatki

Temat: Utrwalenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania oraz sposobach jej oszczędzania.


Cel główny:
· utrwalenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania oraz sposobach jej oszczędzania.

Cele operacyjne – dziecko:
· wyjaśnia czym jest energia i skąd ją czerpiemy;
· wymienia źródła energii;
· kształtuje postawę proekologiczną i zachowania energooszczędne;
· wie, że prąd jest niebezpieczny dla naszego zdrowia i życia;
· wymienia urządzenia , które wymagają użycia energii.

Metody:
· słowna,
· praktycznego działania.

Formy:
· praca z całą grupą,
· praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
zagadka, wiersz Danuty Graj "Król i jego elektryczni słudzy", ilustracje urządzeń elektrycznych, odgłosy wydawane przez te urządzenia, kolorowe portrety Solarka i Energojada, rysunki konturowe żarówek: zwykłych i energooszczędnych do wyklejenia, plastelina, taśma klejąca, nożyczki, Zadania (1 i 2) dla każdego dziecka.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Zagadka słowna Co to jest?

W elektrowni powstaje,
Do domów się dostaje.
Jest silny niesłychanie,
Włącza pralkę i oświetla mieszkanie. (prąd)

2. Sprawdzenie wiadomości dzieci na podstawie pytań:
- Co to jest prąd? (niewidoczna energia)
- Gdzie jest wykorzystywany prąd?
- Gdzie powstaje prąd? (w elektrowni)
- Jak dostaje się do naszych domów? (płynie przewodami)
- Jakie utrudnienia pojawią się w naszym domu i życiu, gdy zabraknie prądu?
- Czego nie da się zrobić, gdy nie ma prądu? (m.in. Nie działają urządzenia elektryczne.)

3. Zabawa ruchowa Płynie prąd – awaria.

Dzieci - zabawki poruszają się po dywanie, bo płynie w nich prąd. Na hasło „awaria” dzieci stają bez ruchu, bo prądu nie ma.

4. Recytacja przez nauczyciela wiersza Danuty Graj "Król i jego elektryczni słudzy".

W dzisiejszym świecie
jak król żyć mogę
- odkurzacz czyści
moją podłogę,
zmywarka myje
za mnie talerze,
pralka mi brudne
ubrania pierze,
toster mi grzanki
przypieka smacznie,
a na mój rozkaz
radio grać zacznie.

Lecz, gdy brak prądu
- przyznaję z bólem -
zaraz przestaję
być wielkim królem.

5. Rozmowa na temat urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w domu.

6. Słuchanie z kasety dźwięków wydawanych przez różne urządzenia elektryczne (np. odkurzacz, suszarkę, radio, mikser). Dziecko, które jako pierwsze odgadło zagadkę, wiesza na tablicy ilustrację urządzenia elektrycznego.

7. Wykonanie zadania (Zadanie 1) – odszukiwanie urządzeń wykorzystywanych dziś i dawniej.

8. Rozmowa z dziećmi n/t „Skąd na ziemi jest energia”.
- Skąd na ziemi jest energia? (ze słońca)
- Tak, prawie cała energia Dostępna na ziemi pochodzi ze słońca. Słońce ogrzewa naszą planetę – ziemię i umożliwia rozwój życia. Rośliny rosną dzięki tej energii, ale również ją gromadzą. Z energii tej korzystają zwierzęta, bo zjadają rośliny. My też uzyskujemy energię zjadając rośliny i mięso (zwierzęta).
- Skąd jeszcze na ziemi jest energia? (z ognia, wody, wiatru)
- Do czego energia jest wykorzystywana przez człowieka?
- Ludzie dawno temu nauczyli się wykorzystywać energię. Najpierw używali ognia jako źródła światła i do ogrzewania oraz gotowania jedzenia.
- Potem wykorzystali wiatr do budowania wiatraków i mielenia zboża, a potem do budowania elektrowni wiatrowych.
- Wodę wykorzystali do budowania młynów i elektrowni wodnych.
- Słońce wykorzystali do budowania elektrowni słonecznych na baterie słoneczne.
WNIOSEK: Mówimy, że są to źródła energii, które się nigdy nie wyczerpują – odnawialne.
- Gdzie na ziemi ukryte są źródła energii?
- Węgiel kamienny
- Ropa naftowa
- Gaz ziemny
- Te źródła są nieodnawialne. Co to znaczy, że energia jest odnawialna lub nieodnawialna?
WNIOSEK : Bądź mądry - oszczędzaj energię.

9. Przybliżenie dzieciom postaci Solarka i Energojada.
Nauczyciel przedstawia dzieciom postać dobrego Solarka oraz podstępnego Energojada (prezentuje kolorowe portrety). Pomaga dzieciom określić, co złego grozi przyrodzie i wszystkim ludziom ze strony zachłannego Energojada i jakie wobec tego stoją zadania przed pozytywną postacią – Solarkiem. (oszczędzanie energii).

10. Rozmowa na temat: „Jak można oszczędzać energię elektryczną w domu?”
- Czy możemy żarówką świecić cały dzień i noc?
- Czy prąd jest za darmo, czy trzeba go oszczędzać?
- Czy prąd może się wyczerpać? Dlaczego?
- Jak możemy go oszczędzać?
PAMIĘTAJ! Gdy wychodzisz z pokoju gaś światło!

11. Strażnicy mocy – pomocnicy Solarka – wyklejanie plasteliną żarówki.
Nauczyciel ogłasza, że przybywają Strażnicy mocy, by pomóc Solarkowi obronić Ziemię przed podstępnym Energojadem. Nauczyciel przyczepia portrety postaci w widocznym miejscu w sali. Następnie rozdaje dzieciom kartki z narysowaną żarówką i prosi o wyklejenie plasteliną szklanej części żarówki. Symbol żarówki oznacza: oszczędzamy energię.
Pracę poprzedza rozmowa nt. dwóch rodzajów żarówek: zwykłych i energooszczędnych.
Dzieci 5-letnie wyklejają żarówkę energooszczędną, 6-letnie - żarówkę zwykłą.

12. Przyklejanie żarówek w miejscach na terenie przedszkola, w których korzysta się z energii.
Nauczyciel prosi, aby każde dziecko stanęło ze swoim znakiem żarówki w tym miejscu, w
którym korzysta się z energii, np. przy kaloryferze, włączniku światła, lampie, kontakcie, magnetofonie itp. Nauczyciel pomaga dzieciom przyczepić za pomocą taśmy klejącej symbole żarówek obok wybranych miejsc.

13. Wykonanie zadania (Zadanie 2) – odszukiwanie żarówki energooszczędnej, prowadzenie strzałki do lampki, kolorowanie rysunku.

autor scenariusza:
JOLANTA BIENIEK
Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach
Grupy wiekowe
wpis edytowano 2012-08-07, 11:31
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.