Materiały: Scenariusze zajęć

W marcu jak w garncu

W marcu jak w garncu

Cel główny:
- poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych towarzyszących różnym porom roku
- rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni

Cele operacyjne:
Dziecko:
- uważnie słucha wiersza
- poznaje nazwę pory roku – przedwiośnie i charakterystyczne jego cechy
- potrafi wyjaśnić znaczenie przysłowia ,,W marcu jak w garncu”
- przedstawia w formie plastycznej obserwacje środowiska przyrodniczego
- potrafi współpracować w zespole
- potrafi reagować na przerwę w muzyce

Metody:
- Metoda Edukacji przez ruch D. Dziamskiej
- czynne: ćwiczeń, samodzielnych doświadczeń, stawianych zadań
- słowne: wiersz, rozmowy,
- percepcyjne: obserwacji i pokazu,

Środki dydaktyczne:
Wiersz ,,W marcu jak w garncu”, płyty CD z muzyką, chusta animacyjna, emblematy dla każdego dziecka z różnymi zjawiskami atmosferycznymi, kolorowe kartki, białe brystole, klej, szablony garnka.

Formy:
- indywidualna,
- grupowa,
- w zespołach,

Przebieg:
1.Zabawa z kolorowymi kartkami przy muzyce, na podany sygnał gniecenie i podrzucanie kul utworzonych z kartek

2. Zapoznanie z wierszem ,,W marcu jak w garncu”

W czasie recytowania wiersza nauczyciel prezentuje emblematy z pogodą

Omówienie treści wiersza. Rozmowa na temat pogody marcowej, wybieranie przez dzieci odpowiednich znaków graficznych przedstawiających dane zjawisko atmosferyczne i przypinanie go na ,,marcowym garnku”

3. Zabawa ruchowa ,,Chowamy się przed wiosennym deszczem”

Dzieci podskakują rytmicznie podczas muzyki , gdy muzyka milknie dzieci np. z emblematami słoneczka chowają się pod parasole.

4. Zabawa z chustą animacyjną ,,Precz zimo zła”

Dzieci wspólnie rozkładają chustę na środku Sali, siadają wokół niej. Każde dziecko zabiera kartkę kolorowego papieru wykorzystaną podczas zabawy na początku zajęć, Zadaniem dziecka jest podrzeć na kawałeczki kartkę przy słuchanej muzyce . Kiedy skrawki papieru są już na chuście dzieci wstają i poruszają chustą w górę i w dół według poleceń nauczyciela.

5. Zabawa plastyczna ,,W marcu jak w garncu”
Dzieci zabierają skrawki kolorowego papieru wykorzystanego w zabawie i naklejają je na szablonach garnka tworząc „Marcową pogodę”.

7. Ewaluacja- jeżeli zajęcia podobały się dzieciom, to ustawiają się za ilustracją ze słoneczkiem, jeśli nie- to ustawiają się za ciemną chmurą deszczową

Grupy wiekowe
2019-03-09, 14:59 Beata A Zgłoś naduzycie
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.