Materiały: Scenariusze zajęć

Zabawy z wykorzystaniem naturalnych warunków środowiskowych

Zabawy z wykorzystaniem naturalnych warunków środowiskowych

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego dn.2.06.2017r.
gr VII ,,Biedronki"

Temat zajęcia: Zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem naturalnych warunków środowiskowych.
Grupa wiekowa: 5 latki
Miejsce zajęcia: ogród przedszkolny
Cele ogólne:
- wspomaganie rozwoju ruchowego poprzez uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
Cele operacyjne: dziecko:
- ustawia się w parze
- wykonuje ćwiczenia zaproponowane przez nauczyciela
- reaguje na umowny sygnał nauczyciela
- skacze obunóż
- biega slalomem
- rzuca do celu

Metody: słowna, pokazowa, praktyczna
Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: szyszki, tacki z folii aluminiowej, patyki, gwizdek, dwa pachołki, , dwie szarfy, koła hula- hop lub obręcze.

Przebieg zajęć:
1. Podział dzieci na dwie drużyny poprzez naklejenie kół żółtych i czerwonych na koszulki.
2.Wyjście parami do ogrodu przedszkolnego.
3. Zabawa na powitanie ,,Wszyscy są, witam Was"
Wszyscy są, witam was na zabawę już czas
Jestem ja, jesteś ty dzień dobry (2x z pokazywaniem)
4. Zapoznanie z celem wyjścia - przypomnienie zasad obowiązujących podczas zabaw w ogrodzie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
5. Rozgrzewka do piosenki ,,Gimnastyka"- naśladowanie ruchów (2x)
,,A gimnastyka dobra sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę i w przód i w bok
Skok do przodu, w górę skok.

Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.

Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.

6. Zabawa orientacyjno- porządkowa ,,Pożar w lesie"- wyznaczenie kilku domów poprzez ułożenie na trawie kół hula- hop (obręczy). Spacer po lesie naśladując różne zwierzęta (ptaki, zające (skoki obunóż), wiewiórki (skok, kucnięcie, jedzenie orzechów) . Na hasło ,,Pożar w lesie" szybki bieg do koła.
7. Zabawa ,,Szukamy szyszek"- odnajdywanie szyszek w wyznaczonym rejonie górki przedszkolnej, wkładanie szyszek do wiaderka.
8. Ustawienie się w szeregu przy pachołku w kolorze naklejonego na koszulkę koła.
9. Tor przeszkód
- zabawa bieżna ,,Taca z szyszkami".
Dzieci podzielone na dwa zespoły ustawiają się na linii startu. Pierwsze dziecko w każdym rzędzie trzyma tacę z szyszkami. Na hasło ,,Start" każde dziecko trzymające tacę idzie szybko 10 m prosto, omija pachołek i wraca z powrotem. Podaje tacę następnemu dziecku w drużynie, aby mogło kontynuować bieg, a samo udaje się na koniec swojego rzędu. Bieg kończy ostatnie dziecko w każdej drużynie. Wygrywa ta drużyna, na której tacy zostanie najwięcej szyszek.
- ,,Bieg slalomem pomiędzy ułożonymi szyszkami" (ostatni pachołek)
Na hasło ,,Start" pierwsze dziecko z drużyny biega slalomem wokół szyszek i wraca z powrotem. Dotyka w ramię następne dziecko z drużyny, aby mogło wystartować. Wygrywa ta drużyna, która szybciej ukończy bieg.
- ,,Skoki obunóż przez ułożone patyki"
Na hasło ,,Start" pierwsze dziecko z drużyny skacze obunóż przez ułożone patyki i wraca z powrotem. Dotyka w ramię następne dziecko z drużyny, aby mogło wystartować. Wygrywa ta drużyna, która szybciej ukończy bieg.
10. Zabawa z elementem rzutu- rzucanie do celu szyszek. Wygrywa ta drużyna, która wrzuci do celu jak największą ilość szyszek.
11. Zabawa ,,Bieg po lesie"- bieg slalomem pomiędzy drzewami za nauczycielką
11. Ćwiczenie uspokajające
- wdech powietrza nosem, wydech ustami z unoszeniem i opuszczaniem rąk
- skłon w przód, swobodne machanie rękoma
12. Podziękowanie za udział w zajęciach.
13. Powrót w parach do przedszkola.

Scenariusz opracowała i przeprowadziła
nauczycielka Monika Prośniak

Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.