Materiały: Scenariusze zajęć

Zajęcia: Co nam powie Pani Sowa

Zajęcia: Co nam powie Pani Sowa

Cele główne:

• Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku (P.P. 12.3)
• Zapoznanie z popularnymi gatunkami zwierząt występujących w lesie (P.P. 12.1)
• Poznanie trybu życia wybranych gatunków zwierząt leśnych (P.P. 12. 1)
• Budowanie dłuższych wypowiedzi słownych (P.P. 3.1)
• Wdrażanie do zgodnej pracy zespołowej (P.P. 1.2)

Cele szczegółowe:
• wskazuje i nazywa zwierzęta występujące w lesie
• omawia ilustrację
• próbuje rozwiązać zagadki słowne
• słucha odgłosów lasu
• uczestniczy w zabawie ruchowej

Metody:
słowna- pogadanka, objaśnienia, instrukcje,
oglądowa: ilustracje
czynna- zadań stawianych dziecku,

Formy: indywidualna, grupowa
Pomoce: ilustracja lasu, zagadka, karty pracy „Las jesienią”, obrazki zwierząt oraz ich pożywienia, puzzle, płyta CD z odgłosami leśnych zwierząt

Przebieg:
1. Przywitanie się podczas zabawy w „Iskierkę”
2. Zaproszenie dzieci do tematu zajęć poprzez zagadkę:
Liściaste i iglaste drzewa w nim rosną,
Wszystkie pięknie zielenią się wiosną,
Jesienią się złocą i brązowieją
a zimą białą pierzyną okrywają
W ich otoczeniu, różne zwierzęta mieszkają,
Swym domem to miejsce s nazywają.
Znajdziesz też tam grzyby, poziomki , jagody i borówki
Wiecie o czym mowa? Ruszcie swoje mądre główki! (las)
3. N-l prezentuje kartkę z napisem „las” dziecko przypina napis na tablicy.
4. „Las i jego mieszkańcy” – rozmowa o mieszkańcach lasu, omówienie ilustracji.
5. Dzieci oglądają ilustrację „Las jesienią” w „Kartach pracy” i uzupełniają ją naklejkami. Rozpoznają i nazywają zwierzęta: sarnę, wilka, lisa, dzięcioła, jeża, zająca i opisują ich wygląd.
6. „Zające” – zabawa skoczna. Nauczyciel wyznacza szarfami teren zabawy na trawie, łąkę i norki. Dzieci „zające” skaczą swobodnie po łące obunóż lub na czworaka. Na hasło: Zające do norek – skaczą jak najszybciej na wyznaczone miejsce.
7. Przyporządkowanie obrazków z pożywieniem do odpowiednich obrazków zwierząt: sarna –trawa, dzik –żołędzie, wiewiórka –orzechy, grzyby, szyszki, niedźwiedź-żołędzie, jagody, owady, wilk-sarna, mysz lis –mysz, kura
8. Odsłuchiwanie głosów zwierząt odtwarzanych z płyty –wskazywanie właściwego obrazka
9. Ćwiczenie słownikowe –rozwijanie zdań rozpoczętych przez nauczyciela np.
-Wiewiórka ma ....
-Niedźwiedź zjada ....
-Wilk ma ... itd.
10. „Jak trafić do domu? ”- zabawa ortofoniczna z elementem klasyfikacji.
Dzieci losują kartoniki ze zwierzętami (wiewiórka, niedźwiedź, dzik, wilk, jeż) W sali znajdują się ilustracje z dziuplą, gawrą, zaroślami, norą. Dzieci poruszają się w rytm tamburyna. Na sygnał dźwiękowy idą do odpowiedniego domku. Naśladują dźwięki wydawane przez zwierzęta. Następnie wymieniają się kartonikami i zabawa się powtarza.
11. Praca plastyczna w zespołach.
Dzieci pracują w zespołach 3-osobowych. Każdy zespół otrzymuje rozcięte obrazki zwierząt (puzzle wilka, lisa, sarny i niedźwiedzia). Układają obrazek, kolorują puzzle kredkami i przyklejają na karton. Obok zwierzęcia rysują charakterystyczny dla niego pokarm.
12. Prezentacja i omówienie prac zespołów. Zorganizowanie wystawy prac.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.