Konkursy

EKO ŚMIECIAKI - konkurs przedszkolny

EKO ŚMIECIAKI - konkurs przedszkolny

Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej,,Eko - Śmieciaki"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Cele konkursu
1. Promowanie wśród najmłodszych postaw proekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne.
2. Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci.
3. Poszerzanie współpracy pomiędzy placówką przedszkolną, a rodzicami.

§ 2 Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu.
2. Koordynator konkursu - Aneta Napiórkowska (gr. Kotki).

§ 3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3-6 lat uczęszczających do naszego przedszkola.
2. Dziecko wykonuje jedną pracę konkursową w domu pod okiem rodzica (dopuszcza się niewielką pomoc osoby dorosłej).
3. Technika i format pracy: praca przestrzenna przedstawiająca ,,Eko-Śmeciaka", czyli zabawkę wykonaną z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych; wielkość pracy dowolna.
4. Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwa grupy.
5. Termin składania prac: do 24.11.2021r.(środa) do wychowawców grup.
6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.11.2021r.
7. Uczestnictwo dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego.
§ 4 Ocena prac konkursowych
1. Organizator powołuje komisję konkursową, która dokona oceny prac i przyzna nagrody.
2. Kryteria oceny prac: wykorzystane materiałów ekologicznych i surowców wtórnych, pomysłowość i oryginalność, samodzielność.
3. Komisja wyłoni laureatów konkursu przyznając nagrody rzeczowe za I, II ,III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-6-latki.
4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. Sponsorem nagród jest Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
7. Lista laureatów oraz zdjęcia prac konkursowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie :)
Konkurs trwa do: 2021-11-24, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.