Konkursy

KONKURS PLASTYCZNY „ILUSTRACJA DO WYBRANEGO WIERSZA JANA BRZECHWY”

KONKURS PLASTYCZNY „ILUSTRACJA DO WYBRANEGO WIERSZA JANA BRZECHWY”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„ILUSTRACJA DO WYBRANEGO WIERSZA JANA BRZECHWY”

Regulamin uczestnictwa
1. Cele konkursu:
- przybliżenie uczestnikom konkursu twórczości wybitnego polskiego poety Jana Brzechwy
- rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci
- upowszechnianie czytelnictwa
- rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci
- popularyzacja ciekawych form spędzania czasu wolnego w domu.
2.Zasady uczestnictwa:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 3 - 6 lat uczęszczające do w/w przedszkola. Uczestnicy – dzieci, wykonują pracę razem z rodzicami lub przy ich niewielkiej współpracy.
Wykonanie prac w dowolnym formacie i w dowolnej technice ilustrującej wybrany utwór Jana Brzechwy.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: Grupa I : 3-4 latki, Grupa II: 5-6 latki.
Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł wybranego wiersza, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy).
Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Prace niezgodne z wymogami regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.
Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem konkursu, estetyka wykonania, pomysłowość.
Prace na konkurs należy złożyć w Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Tarnowie ( u wychowawców grup) do dnia 3 grudnia 2021r. Prace, które wpłyną po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3.Postanowienia końcowe:
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 9 grudnia 2021r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola: www.trzynastka.przedszkolowo.pl
Dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie jej zdjęcia na stronie internetowej i profilu FB Przedszkola Publicznego Nr 13 w Tarnowie.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną prawidłowo Zgodę rodzica na udział w konkursie, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Zgoda rodzica na udział w konkursie, będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola.

Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 6 laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie (I,II,III miejsce) oraz dzieci 5-6 letnie (I,II,III miejsce).
Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w szatni przedszkola.
Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpi w Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Tarnowie.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!


Konkurs trwa do: 2021-12-03, 00:00
wpis edytowano 2021-11-14, 20:48
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.