Konkursy

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY "PTAKI CUDAKI"

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Dębowcu.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola Publicznego w Dębowcu.
3. Cele konkursu:
• Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci.
• Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
• Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
4. Prace mogą być wykonane w formie płaskiej lub przestrzennej dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów. Prace w formie płaskiej nie powinny przekraczać formatu A3.
5. Praca powinna być zgodna z tematem „ptaki cudaki”.
6. Prace muszą być wykonane przez dzieci z niewielką pomocą rodziców. Prace ze zbyt dużą ingerencją rodziców nie będą podlegały ocenie.
7. Jeden uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
8. Każdą pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko.
9. Prace należy dostarczyć do 22.04.2022
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.04.2022.
11. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołaną w tym celu komisję.
12. W konkursie zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych:
• 3 i 4- latki
• 5 i 6 - latki
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
• udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy na stronie internetowej przedszkola
• wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu podanych powyżej danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu
• dostarczenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Przedszkole Publiczne w Dębowcu
Konkurs trwa do: 2022-04-22, 00:00
wpis edytowano 2022-03-15, 14:49
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.