Konkursy

„Moja ojczyzna (moje miasto) w przyszłości”

„Moja ojczyzna (moje miasto) w przyszłości”

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami z naszego Przedszkola do udziału w konkursie

plastycznym pt. „Moja ojczyzna (moje miasto) w przyszłości”
organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest

Gminne Przedszkole nr 4 w Trzciance.

I Cele konkursu:
- doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej,
- rozwijanie wyobraźni,
- kształtowanie postawy patriotycznej,
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic.

II Zasady konkursu:

1. Czas trwania konkursu: konkurs i głosowanie rozpoczyna się 28.05.2021r. w
momencie opublikowania prac konkursowych na stronie FB placówki.

2. Zakończenie głosowania nastąpi 07.06.2021r., o godzinie 11:00.

3. Uczestnicy:
Dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance wraz z
rodzicami.

4. Wymagania techniczne:
wspólna twórczość plastyczna dziecka i rodzica
technika dowolna
format pracy A4, praca płaska bez elementów sypkich

5. Metryczka:
Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka (autora
pracy), wiek dziecka, grupę dziecka oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, pod
którego kierunkiem została wykonana praca.

6. Kryteria oceny:
Zgodność z tematem,
Oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
Estetyka i staranność wykonania.

7. Komisja konkursowa:
Prace oceniane będą przez tzw. polubienia na stronie Facebook przedszkola. Podliczane będą
jedynie polubienia w formie łapek z kciukiem w górę oraz serduszek. Wygrywa praca z
największą liczbą polubień.

8. Nagrody:
W konkursie przewidziano nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Każdy z
uczestników otrzyma dyplom za udział w konkursie.
Sponsorem nagród jest Rada Rodziców działająca przy Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance.

9. Termin składania prac:
Prace należy składać u nauczycieli prowadzących poszczególne grupy do dnia 27.05.2021r.

10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 10.06.2021r. Wyniki konkursu
zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz Facebook Gminnego Przedszkola nr 4
w Trzciance.

11. Uwagi końcowe:
Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane
na stronie Facebook przedszkola.
Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej przedszkola
www.gp4.przedszkolowo.pl Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają nauczycielki: p.
Daria Wolska oraz p. Beata Siwek.
Konkurs trwa do: 2021-05-27, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.