Konkursy

Naturalnie ozdabiamy.

Naturalnie ozdabiamy.

Naturalnie ozdabiamy”

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na naturalne ozdoby świąteczne na choinkę.

§ 1. Organizator konkursu
Przedszkole Miejskie nr. 22 w Łodzi.
Odpowiedzialni nauczyciele: Monika Śmiałkowska oraz Anna Rawicka.

§ 2. Cel konkursu
rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, promowanie talentów plastycznych dzieci przez umożliwienie im prezentacji twórczości, rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci poprzez kreatywną interpretację tematu.

§ 3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli z terenu całej Polski

§ 4. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem naturalnych materiałów. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane techniką komputerową.
3. Format pracy: do 15 cm
4. Prace wykonują dzieci samodzielnie. Ilość prac z placówki- max-2.
5. Prace powinny być opatrzone metryczką(imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa i adres placówki oraz adres mailowy).
6. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom. Przechodzą one na własność organizatora.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej przedszkola i przedszkolnym Facebooku
8. Do wzięcia udziału w konkursie potrzebna jest zgoda opiekunów prawnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE 4.5.2016 L 119/38.)
9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców. Podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego instytucję jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i wystawie na terenie placówki organizującej konkurs.
10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
11. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody (6 prac): dyplomy, nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu: dzieci, nauczyciele przygotowujący dzieci i placówki otrzymają drogą e-mail dyplomy do samodzielnego wydruku.

12. Prace należy przesłać do 10 grudnia br. na adres placówki
Przedszkole Miejskie nr 22, 91-051 łódź, ul. Rybna 20 z dopiskiem „Naturalnie ozdabiamy”.

13. Rozstrzygnięcie konkursu będzie 16 grudnia dzień później nastąpi ogłoszenie wyników na stronie przedszkola.
Konkurs trwa do: 2021-12-10, 00:00
wpis edytowano 2021-11-11, 16:14
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.