Materiały

 • Cele główne: • Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku (P.P. 12.3) • Zapoznanie z popularnymi gatunkami zwierząt występujących w lesie (P.P. 12.1) • Poznanie trybu życia wybranych gatunków zwierząt leśnych (P.P. 12. 1) • Budowanie dłuższych wypowiedzi słownych (P.P. 3.1) • Wdrażanie do zgodnej pracy zespołowej

  2020-05-08, 13:04 Aneta Meysztowicz
 • Scenariusz zajęć Temat zajęć: „Do przodu , do tyłu, w lewo i w prawo” – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni” Cel ogólne: - rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, - utrwalanie prawidłowego określania kierunków, - kształtowanie umiejętności kodowania informacji przy pomocy

  2020-05-07, 13:01 Karolina Pieśla
 • Twórcą metody opowieści ruchowej jest szwedzki pedagog Józef Gotfryd Thulin. To on zaproponował, aby wykorzystać bajki, legendy, opowieści, jako tło. Uczestniczące w tej formie zabawy dzieci, miały za zadanie odtworzyć sytuacje i zdarzenia występujące w prezentowanej opowieści, przez to rozwijać aktywność ruchową, pobudzać wyobraźnię. Oto przykład

  2020-04-28, 21:07 Urszula Kura
 • SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 6 - letnich Data: 10.04.2020 r. Grupa: dzieci 6 – letnie Opracowała: Magdalena Wojdak – Plewka Tematyka tygodnia: „WIELKANOC” Temat dnia „ List z zadaniami od Zajączka Szarusia” „KnaO" Cele ogólne: - utrwalenie wiadomości dotyczących Świąt Wielkanocnych - dostarczanie radości, satysfakcji

  2020-04-10, 09:08 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • Scenariusz zajęcia w grupie 4-latków Blok tematyczny : Lubię zwierzęta. Temat dnia: ,,Kolorowe rybki w akwarium”- praca plastyczna wykonana metodą stemplowania gąbką. Cele ogólne: - wdrażanie do uważnego słuchania utworu, - poszerzanie wiedzy na temat rybek akwariowych, - tworzenie okazji do poznawania i rozwijania własnych możliwości w działalności

  2020-04-09, 15:00 Urszula Suchoicka
 • Scenariusz - JUŻ NIEDŁUGO WIELKANOC

  2020-04-05, 22:31 Magdalena Kramkowska
 • Scenariusz zajęć Temat: „Czy to już wiosna?” Grupa: 6-latki Cele ogólne: - utrwalenie wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej, - nabywanie wiedzy, zdobywanie i doskonalenie umiejętności w toku działania, Cele szczegółowe: - potrafi wymienić kilka cech, oznak wiosny, - rozpoznaje literę W, w wśród innych liter, - potrafi podzielić

  2020-04-01, 21:03 Urszula Kura
 • Temat: W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne. Grupa: 4-latki Cele ogólne: - nabywanie wiedzy, zdobywanie i doskonalenie umiejętności w toku działania, - utrwalenie wiadomości dotyczących tradycji Świat Wielkanocnych, - dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, Cele szczegółowe: - zna tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi, -

  2020-04-01, 20:38 Urszula Kura
 • Witam, zadania dla dzieci w załączniku.

  2020-03-23, 13:24 Michalina Przewoźnik
 • Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6-latków Grupa wiekowa: 6-latki Temat kompleksowy: DARY JESIENI Temat dnia: „Zdrowe owoce i warzywa” Cele ogólne: - rozwijanie aktywności dziecka w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach. - wdrażanie i przestrzeganie zasad higieny przed spożywaniem warzyw i owoców. - doskonalenie wiadomości

  2020-03-22, 13:31 Melania Pinkawa
Wyświetl