Materiały: Scenariusze zajęć

 • Cele ogólne: uczestniczy w utworze muzycznym w charakterze twórcy muzyki Cele operacyjne: - dziecko - słyszy zmieniające się w utworze tempo i dynamikę, - potrafi zilustrować ruchem słyszaną muzykę, - umiejętnie współdziała w grupie Metody: aktywizująca: aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss, drama Formy: indywidualna, zespołowa Środki

  2022-06-22, 22:48 Ewa Wójcik
 • Grupa: 3 - 4 latki Prowadząca: Magdalena Wojdak – Plewka Cele ogólne: • Utrwalanie charakterystycznych cech wiosny • Utrwalenie określeń dotyczących ilości przedmiotów w zbiorze: więcej, mniej, tyle samo; przeliczanie elementów Cele operacyjne. Dziecko: • potrafi rozwiązać zagadki • przelicza w zakresie 4 • umiejętnie

  2022-06-05, 18:27 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • BAL KARNAWAŁOWY. Cel ogólny: Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej. Integracja społeczności przedszkolnej. Cele szczegółowe: - Dziecko potrafi poruszać się rytmicznie do muzyki, - Dziecko bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych oraz konkurencjach, - Dziecko potrafi współpracować

  2022-05-29, 13:06 Magdalena Ilnicka
 • Jak powstaje książka scenariusz zajęć w grupie dzieci 3- letnich

  2022-05-26, 12:02 Magdalena Ilnicka
 • Temat zajęć: Jestem duży, byłem mały. Cele ogólne: - Dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat( wzrost, proporcje ciała). Cele szczegółowe: Dziecko: - słucha wiersza, - odpowiada na pytania dotyczące utworu, - wie, że człowiek rośnie - rozumie, że należy prowadzić zdrowy tryb życia i zdrowo się odżywiać - wskazuje

  2022-05-22, 18:02 Katarzyna Redzik
 • 123s s sdsa as dasd

  2022-04-07, 12:06 Piotr Pulchny
 • Cele ogólne: • zachęcenie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu • poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni • doskonalenie umiejętności przeliczania • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych • rozwijanie

  2022-02-22, 18:11 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • Grupa: 3 – 4 - latki Cele ogólne: • poznanie cech pór roku • kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku • rozwijanie umiejętności wiązania opisu słownego z obrazkiem • rozwijanie logicznego myślenia • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych Metody pracy: • słowna

  2022-02-22, 18:05 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • Cele ogólne: - doskonalenie sprawności manualnej, spostrzegawczości, uwagi i pamięci; - rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej dzieci; -kształtowanie zasad współpracy w grupie; - usprawnianie manualne dłoni i palców; Cele szczegółowe: - potrafi ułożyć obrazek z części, - potrafi opisać w kilku słowach wygląd Mikołaja, odwołując

  2022-01-30, 19:03 Ewa Wójcik
 • ubezpieczenie 2021/22

  2022-01-23, 20:13 Anna Zemła
Wyświetl