Materiały: Scenariusze zajęć

Projekt edukacyjny pt.: „Jestem Polakiem, a Polska, to moja ojczyzna”

Projekt edukacyjny pt.: „Jestem Polakiem, a Polska, to moja ojczyzna”

Wstęp
W związku ze 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości nauczyciele z Przedszkola Niepublicznego „Pałacyk” w Katowicach stworzyli przedszkolny projekt edukacyjny z zakresu edukacji patriotyczno-regionalnej pt.: „Jestem Polakiem, a Polska, to moja ojczyzna”.
Projekt przeznaczony jest do realizacji w grupach dzieci w wieku od 3 do 6 lat w Przedszkolu Niepublicznym „Pałacyk” w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019. Jest zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego i będzie realizowany według zawartego w projekcie harmonogramu działań.

Cele ogólne:
* Budzenie poczucia tożsamości: regionalnej i narodowej,
* Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
* Dostrzeganie piękna regionu i kraju,
* Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości patriotycznych,

Cele szczegółowe
Dziecko:
• Wie gdzie mieszka, podaje adres zamieszkania i nazwę miejscowości,
• Rozumie znaczenie słowa - patriotyzm,
• Zna i nazywa symbole narodowe: flaga, hymn, godło Polski i rozpoznaje je wśród innych,
• Wyraża swój szacunek do symboli narodowych,
• Śpiewa hymn państwowy,
• Uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych związanymi ze świętami narodowymi oraz tradycjami ludowymi,
• Zna legendy związane z regionem i ojczyzną.

Formy realizacji:
• Uroczystości
• Spotkania
• Konkursy
• Wystawy
• Kąciki patriotyczne
• Wycieczki, spacery

Metody:
• Poglądowe
• Aktywizujące
• Praktyczne

Rozkład materiału edukacyjnego:

PAŹDZIERNIK
• Zapoznanie z legendą na temat powstania Państwa Polskiego (Legenda o Lechu, Czechu i Rusie).

LISTOPAD
• Zapoznanie z legendą związaną z powstaniem stolicy Polski, Warszawy.
• Poznanie herbu Warszawy.
• Symbole narodowe:
- znajomość słów hymnu Polski
- zapoznanie z historią godła i barw narodowych,
- podkreślenie znaczenia świąt państwowych.
• 11 listopada “Święto Niepodległości” - Przygotowanie przedstawienia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
• Udział w VII Regionalnym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Katowicach.

GRUDZIEŃ
• Zwyczaje i tradycje Ziemi Śląskiej.
• Przygotowanie uroczystości z okazji „Barbórki”. Spotkanie z Górnikami.

STYCZEŃ
• Poznanie historii i herbu własnego miasta - Katowice, oraz nazwy rzeki przepływającej przez miasto – Rawa.
• Udział w konkursie plastycznym pt. :”Śląsk, moja mała ojczyzna”

LUTY
Zorganizowanie Dnia Mowy Ojczystej. Zaproszeni goście czytają dzieciom wiersze polskich poetów:
J. Brzechwa, J. Tuwim, W. Chotomska.

MARZEC
• Sławni Polacy - Zapoznanie z postacią Fryderyka Chopina oraz jego twórczością.

KWIECIEŃ
• Nasz kraj to Polska - Wykonanie albumu o Polsce - wykorzystanie zdjęć i widokówek przyniesionych przez dzieci. Umieszczenie albumów na wystawie w przedszkolu.

MAJ
• Święto Flagi Narodowej - geneza powstania święta . Wykonanie Flagi Polski z różnych materiałów plastycznych. Wyeksponowanie prac na wystawie w salach.
• Zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Jestem Polakiem, a Polska, to moja ojczyzna”

CZERWIEC
• Zorganizowanie Quizu Wiedzy o Polsce – spotkanie integracyjne dla całego przedszkola.

6. Ewaluacja programu
W prezentowanym programie wykorzystano ewaluację cząstkową. Dzieci w trakcie zajęć wykonują określone zadania, a ich wyniki będą na bieżąco analizowane i oceniane przez nauczyciela. W programie przyjęto następujące cele polegające ewaluacji cząstkowej:
Dziecko :
• Wie gdzie mieszka: podaje adres zamieszkania i nazwę miejscowości, kraju
• Wymienia symbole narodowe: flaga, hymn, godło Polski i rozpoznaje je wśród innych,
• Rozumie słowo – patriotyzm, ojczyzna, niepodległość,
• Wyraża swój szacunek do symboli narodowych,
• Śpiewa hymn państwowy,
• Uczestniczy w spotkaniach oraz uroczystościach przedszkolnych związanymi ze świętami narodowymi oraz tradycjami ludowymi,
• Zna legendy związane z regionem i ojczyzną.

Opracowały:
Małgorzata Mikołajczyk
Irena Jarząbek-Łobodzińska
Grupy wiekowe
wpis edytowano 2019-06-17, 00:00
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.