Materiały: Scenariusze zajęć

Scenariusz zajęcia logopedycznego „ Żółty , czerwony – o czym mówią te kolory ? „

Scenariusz zajęcia logopedycznego „ Żółty , czerwony – o czym mówią te kolory ? „

Zajęcia terapii grupowej ( dzieci 5-letnie ) w zakresie utrwalania prawidłowej wymowy głosek szumiących ( sz , ż , cz , dż )
Cel obserwacji : Gromadzenie informacji o tworzeniu warunków do indywidualizacji pracy z dziećmi.
Temat zajęcia : Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
Treści z podstawy programowej :
IV/5 , 2 , 9 , 18
III/1 , 4
II/4 , 8
Cele główne :
1. Usprawnianie narządów artykulacyjnych ( języka , podniebienia , policzków , wędzidełka i warg ) , toru oddechowego ( regulowania pracy wdechu i wydechu )
2. Doskonalenie kompetencji językowych , komunikacyjnych i słuchowych
3. Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego poprzez rozmowy , opisywanie obrazków , opowiadanie historyjek obrazkowych itp.

Cele szczegółowe :
Dziecko :
- doskonali koordynację celowych i precyzyjnych ruchów języka ( kinestezja mowy ),
- doskonali słuch fonematyczny dotyczący różnicowania dźwięków podobnie
brzmiących,
- doskonali umiejętności prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego w
mowie kontrolowanej i spontanicznej,
- doskonali umiejętność samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania
poleconych zadań, dzieli pole uwagi z logopedą,
- doskonali umiejętność współpracy w grupie i odczuwa sukces terapeutyczny.
Metody :
- zadań stawianych do wykonania
- ćwiczeń utrwalających
- komunikacji wspomagającej

Środki dydaktyczne :
Rekwizyty do ćwiczeń oddechowych , materiał obrazkowy utrwalający wymowę głosek szeregu syczącego i szumiącego , historyjki obrazkowe , kolorowe plansze i obrazki „ Popatrz , ułóż , opowiedz „

Przebieg :

1. „Wiosenne sprzątanie” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy ( język , podniebienie , policzki , wędzidełko , wargi ).
2. „Żółty , czerwony „ – gra w kolory , ćwiczenia oddechowe ( wydłużanie fazy wydechowej , regulowanie pracy wdechu i wydechu ).
3. „Wielki szum” – ćwiczenia artykulacyjne ( głoski szeregu syczącego i szumiącego ) z wykorzystaniem wierszyka , naśladowanie poszczególnych odgłosów w wierszu
( kółka żółte – głoski syczące , kółka czerwone – głoski szumiące ).
4. „Wiosenne niespodzianki” – zabawy utrwalające prawidłową wymowę głosek szumiących , różnicowanie w wymowie głosek podobnie brzmiących : s-sz , c-cz , z –ż ,dz – dż ( koperty z obrazkami , kolorowe ilustracje ).
5. „Przygoda Szymona” – słuchanie krótkiego opowiadania , układanie historyjki obrazkowej według zdarzeń , ćwiczenia leksykalne w mowie opowieściowej ( zwracanie uwagi na prawidłową artykulację ).
Opracowała
Alicja Kabelis
Grupy wiekowe
Tematyka
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.