Materiały: Scenariusze zajęć

W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne

W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne

Temat: W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne.
Grupa: 4-latki

Cele ogólne:
- nabywanie wiedzy, zdobywanie i doskonalenie umiejętności w toku działania,
- utrwalenie wiadomości dotyczących tradycji Świat Wielkanocnych,
- dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami,
Cele szczegółowe:
- zna tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi,
- posługuje się określeniami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi,
- zachowuje właściwy tor oddechowy,
- rysuje pod dyktando,
- rozwija mięśnie narządów mowy na zgłoskach: ko, kukuryku, pi.

Metody pracy:
- słowne
- oglądowe,
- czynne- praktyczne działania dzieci,

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,

Pomoce dydaktyczne:
- Słomki do picia, piórka, kawałki papieru, chusteczki, plastikowe kubki, kredki, kartki, jajka wycięte z tektury, klamerki,

Przebieg zajęć:
1. „Powitanka”- zabawa paluszkowa z wierszem.
Gdy się rączki spotykają,
to od razu się witają. (dzieci podają sobie ręce na przywitanie)
Gdy się kciuki spotykają,
to od razu się witają. (dotykają się kciuki)
Gdy się palce spotykają,
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni)

2. Wprowadzenie do tematu zajęć zagadką.

Choć zniosła ją bura kurka,
wygląda tak, jak laurka.
Tkwi w wielkanocnym koszyku,
święconce dodając szyku.

Rozmowa z dziećmi: Jakie święta kojarzą nam się z pisankami?
Co jeszcze kojarzy nam się ze Świętami Wielkanocnymi?
Na koniec nauczycielka dokonuje podsumowania uzyskanych od dzieci informacji. Wspólnie z dziećmi powtarza, co kojarzy nam się ze Świętami Wielkanocnymi. (pokazuje dzieciom ilustracje, przedstawiające świąteczne symbole)

3. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomki do picia „Przedświąteczne porządki”.
Do zabawy potrzebne będą: słomki, lekkie przedmioty (np. piórka, kawałki papieru , kawałki starych gazet, chusteczki, małe kartoniki) oraz plastikowe kubki.
Podczas zabawy dzieci mają za zadanie przenieść (posprzątać) do kubka rozrzucone na stole lekkie przedmioty za pomocą słomki.

4. Rysowany wierszyk „Czy to jajo, czy nie jajo?”- czyli rysowanie pod dyktando w oparciu o wiersz Patrycji Siwiera - Kozłowskiej .

Oto tekst wiersza:
W gniazdku jajo raz leżało,
które dziwnie popękało.
Wyszła z jaja głowa mała,
małym oczkiem zamrugała.
Na niej dziobek-też malutki
(to małego gniazdka skutki)
A na końcu małe nóżki,
każda nóżka ma paluszki.
Jeszcze tylko ogon mały.
Oto kurczak doskonały!

Nauczycielka czyta wiersz. Podczas czytania wierszyka, rysuje na tablicy jego treść. Następnie czyta wiersz drugi raz, a dzieci samodzielnie rysują kurczątka. Kolorują je i dorysowują dodatkowe elementy, tworząc świąteczny obrazek.

5. Zabawa orientacyjno - porządkowa „Na podwórku”
Dzieci biegają swobodnie na paluszkach w różnych kierunkach.
Na hasło: „Kura”- chodzą powoli, machają skrzydełkami- ruchy rozłożonych szeroko rąk i mówią: „Ko, ko, ko”
Na hasło: „Kogut”- stają na jednej nodze i wołają: „Kukuryku”.
Na hasło: „Kurczaczek”- kucają i mówią: „Pi, pi, pi”.

6. Podsumowanie zajęć. Ocena zajęć dokonana przez dzieci.
Każde dziecko otrzymuje jajko wycięte z tektury oraz 3 klamerki. Zadaniem dzieci jest dokonanie oceny zajęć i przypięcie do jajka określonej liczby klamerek:
1 klamerka- zajęcia nie podobały mi się
2 klamerki- zajęcia trochę mi się podobały
3 klamerki- zajęcia bardzo mi się podobały
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.