Materiały: Scenariusze zajęć

Zajęcia otwarte dla rodziców pt.

Zajęcia otwarte dla rodziców pt. "Moje ciało"

KONSPEKT
zajęcia otwartego dla rodziców

Data: 09.12.2015 r
Grupa: 5 latki „Jaskółki”
Prowadząca : Beata Kwiecień
Temat: „Moje ciało”.

Podstawa programowa: Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5).

Rodzaj aktywności : Aktywność ruchowa i zdrowotna.
Zakres treści edukacyjnych: Nasz rozwój fizyczny.

Cel główny: Poznanie ogólnej budowy własnego ciała.

Cele szczegółowe:
1. Nazywanie części ciała.
2. Nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, mózg, określanie ich funkcji.
Cele operacyjne: dzieci wskazują i nazywają poszczególne części ciała na sobie oraz na sylwecie człowieka, potrafią wyjaśnić znaczenie serca, płuc, mózgu dla człowieka.

Podstawa programowa: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13)
Rodzaj aktywności: Aktywność poznawcza.
Zakres treści edukacyjnych: Nasza edukacja matematyczna.
Cel główny: Orientacja przestrzenna.
Cele szczegółowe:
1. Różnicowanie prawej i lewej strony ciała.
2. Poruszanie się pod dyktando nauczyciela.
Cele operacyjne: dzieci pokazują lewe i prawe części ciała, prawidłowo wykonują polecenia nauczyciela.
Metoda:
1. Słowna – rozmowa, instrukcja
2. Czynna - zadań stawianych dziecku do wykonania.
Forma: z całą grupą.
Środki dydaktyczne: Sylweta ciała człowieka z wyciętym kolanem, łokciem, stopą, jednym okiem, uchem, papierowe części ciała; kolano, łokieć, stopa, oko, ucho, serce, płuca, mózg, 5 słoików z czerwoną wodą. Odtwarzacz i nagranie pt. „Gimnastyka” (piosenka pop., wyk. J. Naja).

PRZEBIEG ZAJĘCIA
Etapy zajęcia Czynności nauczyciela Czynności dzieci Środki dydaktyczne
1. Zab. ,,Czego brakuje?”
Nauczyciel pokazuje niekompletną sylwetę człowieka, pyta dzieci jakich części ciała brakuje?
N. pyta dzieci do czego potrzebne są człowiekowi brakujące części ciała. Dzieci siedzą na dywanie, odpowiadają na pytania, nazywają brakujące część ciała. Wybrane dzieci przyklejają wymienione części ciała na sylwecie.
Sylweta ciała człowieka z wyciętym kolanem, łokciem, stopą, jednym okiem, uchem, papierowe części ciała; kolano, łokieć, stopa, oko, ucho.

2. Zabawa ze śpiewem - ,,Gimnastyka”
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy przy muzyce. Podczas wspólnego śpiewu dzieci stojąc w kole, rytmicznie pokazują poszczególne części ciała. Odtwarzacz i nagranie pt. „Gimnastyka”.

3. ,,Do czego służą płuca?”
Nauczyciel po zabawie ruchowej poleca dzieciom zrobić głębokie wdechy zwracając uwagę na ruchy klatki piersiowej. Wyjaśnia wspólnie z dziećmi jakie znaczenie ma dla organizmu oddychanie.
Dzieci trzymając ręce na klatce piersiowej wykonują głębokie wdechy. Pod kierunkiem nauczyciela ustalają funkcję płuc w organizmie. Umieszczają płuca na sylwecie człowieka.
Sylweta ciała człowieka i płuc.

4. Zabawa ,,Pokaż części ciała”.
Nauczyciel wymienia części ciała wskazując je na sobie. Następnie wskazuje zupełnie inną część niż wymienia. Na koniec zabawy wymienia i wskazuje serce.
Dzieci wskazują części ciała, wymieniane przez nauczyciela.

5. ,,Do czego służy serce?”.
Nauczyciel pyta dzieci, czy czują pod dłonią bicie serca, a następnie poleca wykonać 10 przysiadów i ponownie wyczuć serce. Wyjaśnia znaczenie serca dla organizmu. Za pomocą 5 słoików z czerwoną wodą uzmysławia dzieciom ile krwi mieści się w żyłach człowieka.
Dzieci wyczuwają bicie serca, określają kiedy serce bije szybciej, a kiedy wolniej. Umieszczają serce na sylwecie człowieka.
Sylweta ciała człowieka i serca, 5 słoików z czerwoną wodą.

6. Zabawa ruchowa ,,Rób co mówię”.
Nauczyciel wydaje dzieciom polecenia.
Dzieci stojąc w rozsypce wykonują ćwiczenia zgodnie z poleceniami nauczyciela; podnieś lewą rękę do góry, tupnij lewą nogą, stań na prawej nodze, wykonaj 2 kroki w prawo, 1 krok w lewo”.

7. ,,Do czego służy mózg?”
Nauczyciel pyta dzieci, jaka część ciała pomogła wykonać to zadanie.
Wyjaśnia z dziećmi znaczenie mózgu oraz snu dla organizmu.
Dzieci wymieniają poszczególne części ciała dzięki którym wykonywały ćwiczenia. Wymieniają czynności które wykonują przy pomocy mózgu. Umieszczają mózg na sylwecie człowieka.
Sylweta ciała człowieka i mózgu.

8. ,,Posłuchaj jak bije serce?” N. pokazuje stetoskop, pyta dzieci, czy wiedzą do czego służy. Zaprasza chętne dzieci do wysłuchania bicia swojego serca.
Dzieci kolejno zakładają słuchawki stetoskopu i słuchają bicia serca,
Stetoskop.Pliki do pobrania
Grupy wiekowe
wpis edytowano 2016-01-17, 12:48
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.