Materiały: Scenariusze zajęć

Zajęcia otwarte dla rodziców

Zajęcia otwarte dla rodziców "Świąteczne drzewko"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTA ZA PASEM
TEMAT DNIA: ŚWIĄTECZNE DRZEWKO
CELE OGÓLNE:
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
• zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia – strojenie choinki,
• poznanie cech charakterystycznych popularnych drzew iglastych
• rozwijanie sprawności manualnej

Dziecko:
• wita się z innymi,
• uczestniczy w zabawach,
• porównuje świerk, sosnę, jodłę i choinkę,
• wypowiada się na temat wysłuchanego utworu,
• porównuje długość pasków papieru,
• wykonuje pracę plastyczną – choinkę z pasków,
• używa zwrotów grzecznościowych w trakcie zajęć.

PODSTAWA PROGRAMOWA: IV.5, IV.8, IV.11, IV.13, IV.15, IV.18

METODY: słowna - rozmowa, zabawowo - zadaniowa, oglądowa

FORMA: zbiorowa, zespołowa, indywidualna

ŚRODKIDYDAKTYCZNE:
• treść opowiadania Renaty Piątkowskiej „Wigilia” - Przewodnik metodyczny „Plac zabaw. Pięciolatek „ cz.2, str 93;
• zdjęcia drzew iglastych oraz jednego z nich przystrojonego;
• zdjęcie lub obrazek choinki w dawnych czasach;
• kartki; paski papieru różnej długości; kleje;

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. .,,Podaj rękę przyjacielu”’- powitanie dzieci rymowanką. Dzieci stoją w kole poruszają się zgodnie z tekstem rymowanki.

Podaj rękę przyjacielu i przywitaj się,
w prawo ukłoń się, w lewo ukłoń się.
Podaj rękę przyjacielu i uśmiechnij się,
dzisiaj mamy dobry dzień.
.
2. „Świecą gwiazdki”– zabawa paluszkowa do wiersza M. Majewskiej. Ilustrowanie ruchem dłoni treści wiersza.

Świecą gwiazdki na niebie (podnosimy wysoko ręce- naśladując „przykręcanie żarówek”)
Mrugają do siebie (dłońmi naśladujemy efekt mrugania)
Śnieżek pada, pada, pada (placami naśladujemy opadający śnieg)
Palec przykładam do brody sąsiada (palcem dotykamy brodę sąsiada)

Świecą gwiazdki na niebie
Mrugają do siebie
Śnieżek pada, pada, pada
Piętę przykładam do pięty sąsiada (możemy zmienić wers zamieniając słowo „piętę” na „nosek”, „kolana” itp.)

Świecą gwiazdki na niebie (podnosimy wysoko ręce- naśladując „przykręcanie żarówek”)
Mrugają do siebie (dłońmi naśladujemy efekt mrugania)
Śnieżek pada, pada, pada (placami naśladujemy opadający śnieg)
A ja w pięknym kole siadam (dzieci tworzą duże koło i siadają trzymając się za ręce)

Zagadka
Nauczyciel czyta dzieciom zagadkę i mówi:
Posłuchajcie i odgadnijcie, o czym będziemy dziś rozmawiać.

Zielona, z lasu wzięta,
wesoło nam z nią w święta.
Igieł ma więcej od krawca,
a nawet więcej od jeża.
Zimą i latem taka sama,
zawsze zielona i świeża.

3. „Choinka a świerk / sosna / jodła” – zabawa dydaktyczna - dostrzeganie różnic i podobieństw. Zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej - badanie przez wzrok i dotyk właściwości drzew iglastych. Omawianie wyglądu różnych gałązek, nazywanie ich, wąchanie, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Umieszczenie kartoników z nazwami poszczególnych drzew iglastych obok odpowiednich gałązek.

N. pokazuje zdjęcia drzew iglastych oraz jednego z nich przystrojonego. Pyta dzieci, co widzą na zdjęciach, czym różnią się przedstawione na nich drzewa, a w czym są podobne. N. podkreśla, że słowo choinka dotyczy tylko drzewka z ozdobami. zdjęcia drzew iglastych oraz jednego z nich przystrojonego

4. „Wigilia” – zapoznanie z opowiadaniem R. Piątkowskiej, zwrócenie uwagi na opis choinki i jej przyozdobienia.
Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu
Po rozmowie na temat opowiadania N. pokazuje zdjęcie lub obrazek choinki w dawnych czasach,
ozdobionej prawdziwymi świeczkami, owocami, orzechami itp.

5. Zabawa ruchowa pt. „Bombki się pomieszały”. Dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel nakleja każdemu dziecku bombkę w jednym z czterech kolorów (zielony, czerwony, niebieski, żółty) następnie wywołuje wybrany kolor bombek, dziecko, które usłyszy nazwę swojego koloru wykonuje podane przez nauczyciela ćwiczenie. Na hasło – „bombki się pomieszały!””, wszystkie bombki zamieniają się miejscami.

zielone bombki – podskakują do góry;
czerwone bombki – skaczą na jednej nodze;
niebieskie bombki – klaszczą dwa razy w dłonie;
żółte bombki – mówią „dzień dobry” i machają jedną ręką.

6. Ćwiczenie Dennisona – równoważenie lateralne
Patrząc na obrazek choinki dzieci rysują w powietrzu jej kontur obiema rękami równocześnie.

7. „Choinka z pasków” – układanie różnej długości pasków papieru: od najkrótszego do najdłuższego, tak aby powstała choinka. paski papieru różnej długości

8. Praca plastyczna – „Choinka z pasków” Dzieci gromadzą się w kręgu na dywanie. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom sposób wykonania pracy. Dzieci siadają do stolików, na których przygotowane są kartki z bloku technicznego i klej. Wykonują pracę. Po wykonaniu pracy dzieci porządkują swoje stanowiska pracy, a następnie prezentują swoje choinki.

9. Ewaluacja zajęć: Rozmowa z dziećmi na temat zajęć, co się dzieciom podobało, a co nie. Jeśli zajęcia się podobały dzieci naklejają sobie na bluzeczki choinki z uśmiechniętą buźką, a jeśli nie to wybierają smutne choineczki.

Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.